Pripravujeme

Vaše názory ma zaujímajú. Chcem ich poznať, aby sa to, čo presadzujem, stalo naším spoločným cieľom. Preto už teraz intenzívne pracujem na stretnutiach s vami v centre aj v prímestských častiach Žiliny, na ktoré by sa nemalo zabúdať. Čoskoro bude stránka doplnená o harmonogram priateľských posedení a debát v jednotlivých častiach mesta. Teším sa na vás!