Návštevy volebných obvodov

Stretávam sa s vami v uliciach nášho mesta, aby som si vypočul váš názor. Nájdete ma:

Pondelok 3. 11. - Hájik, obvod č. 5
Utorok 4. 11. - Bytčica, Trnové, Rosinky, Mojšova Lúčka, obvod č. 6
Streda 5. 11. - Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota, obvod č. 7
Štvrtok 6. 11.- Budatín, Chlmec, Brodno, Vranie, Zádubnie, Zástranie, obvod č. 8
Piatok 7. 11. - Hliny V - VII, Bôrik, obvod č. 2
Sobota 8. 11. - Solinky, obvod č. 3
Nedeľa 9. 11. - Vlčince, obvod č. 4
Utorok 11. 11. - Hliny I - IV, VIII, Staré mesto, obvod č. 1
Streda 12. 11. - Centrum mesta